Ziekenhuizen

Column | Vertrouwd puzzelen

November 2020

"Met elkaar in verbinding staan heeft een hele andere dimensie gekregen. Dit zie je op straat, in de supermarkt, in de politiek en vooral in de zorg."

Met vereende krachten aan het bed staan om zorg op maat te leveren: net als we vooruit willen, worden we met de realiteit geconfronteerd. Hoe kunnen wij het zorgvastgoed zo inrichten dat we, ondanks soms onvoorspelbare ontwikkelingen, toch flexibel inspelen op allerhande vraagstukken? Een netwerk rondom het zorgvastgoed, waaraan ik in mijn vorige column refereerde, maakt kennis weer grijpbaar en legt de passende puzzelstukjes netjes naast elkaar. Meervoudig en vertrouwd. De puzzel van het zorgvastgoed vraagt ons de scherpe randjes bij te schaven. Het is soms nog zoeken naar een oplossing.

In de utiliteitsbouw zie ik over het gehele landschap de puzzelstukjes rondzwerven. Wie pakt ze op en verbindt ze? In deze tijd van personeelsschaarste, gestegen materiaalkosten, circulariteit en veiligheid, vraagt dit een meer rigoureuze aanpak. We zien dat een aantal grote woningbouwers op dit moment het voortouw neemt en grootschalige investeringen doet in industrialisatie, digitalisering en vraaggestuurd bouwen. Op meerdere plaatsen in het land zijn of worden fabrieken ingericht waar de productie van woningen grotendeels plaatsvindt. Vanzelfsprekend is dit ook toepasbaar op de utiliteitsbouw en op zorgvastgoed in het bijzonder. In deze tijd van personeelsschaarste, gestegen materiaalkosten, circulariteit en veiligheid, vraagt dit een meer rigoureuze aanpak.

Vertrouwen essentieel gegeven

Een mooi voorbeeld is wat mij betreft de modulaire configurator van Croonwolter&dros, onze meest recente innovatieve ontwikkeling. Waar we nu zes weken doen over een duurzame oplossing, ligt er met de configurator na zes minuten een pasklaar ontwerp, advies en aanbieding. Door alle gestandaardiseerde oplossingen en berekeningen in de configurator te stoppen en de installatiemodules in onze fabriek in Amersfoort te fabriceren, verenig je krachten, bundel je kennis en kom je tot een accelerator van industrialisatie. Een dergelijke innovatie krijgt het vertrouwen uit te groeien tot een vaste waarde binnen het oplossen van de puzzel.

Maar een innovatie als de configurator voegt ook vertrouwen toe. De life cycle van een idee is hiermee niet uitgeput en afgerond. Met alle uitdagende thema’s in het vizier is vertrouwen een essentieel gegeven. Waar wij in de bouwketen vooraan willen staan om een netwerk voor zorgvastgoed te realiseren, realiseren we ons ook dat de komende tien jaar cruciaal zijn om tot dat vertrouwen te komen. Een betere samenwerking is dan slechts één deel van de puzzel. De duurzaamheidsopgave schreeuwt om innovatie. Ik denk aan meer circulariteit, digitalisering, flexibel, remontabel en vraaggestuurd bouwen.

Dan pas bouwen we echt aan een netwerk voor zorgvastgoed. Van binnenuit aanscherpen, herwaarderen en inzetten. Naast elkaar? Nee, mét elkaar.

Meer weten over onze aanpak? Ik praat graag verder!

Lees het artikel op onze website of via FMT Gezondheidszorg.

Stuur verhaal door