Brandblusinstallatie voor gloednieuw spoorwegtracé in Rotterdams havengebied

Havenbedrijf Rotterdam, combinatie SaVe en Croonwolter&dros realiseren in een zeer kort tijdsbestek een technisch geavanceerde brandblusinstallatie voor een gloednieuw spoorwegtracé in het Rotterdamse havengebied bij Rozenburg. Jeroen van Griethuysen van Havenbedrijf Rotterdam en Yvo van de Klundert van Croonwolter&dros vertellen hoe zij bij deze complexe klus samenwerken.

In het havengebied van Rotterdam is het Theemswegtracé aangelegd, een nieuw spoortracé van vier kilometer lang, dat een deel van het oude spoortracé vervangt. Het nieuwe spoortracé is in november vorig jaar in gebruik genomen en levert tijdswinst op aan het spoorgoederenvervoer. Goederentreinen kunnen voortaan zonder oponthoud van de Calandbrug bij Rozenburg de haven in- en uitrijden. Om de treinen over dit tracé te kunnen laten rijden, zijn voor de veiligheid van de omgeving twee ondergrondse brandblusinstallaties aangelegd die 240 kuub water per uur aankunnen. Opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam heeft het ontwerp en de realisatie van het Theemswegtracé gecoördineerd, in samenspraak met ProRail. Aannemerscombinatie SaVe heeft het ontwerp uitgewerkt en verhoogde vier kilometer lange spoorviaduct gebouwd, inclusief de twee stalen boogbruggen boven de Rozenburgsesluis en de Thomassentunnel. SaVe, een afkorting van Samen Verbinden, bestaat uit BESIX, Dura Vermeer, Hollandia, Iemants en TBI-onderneming Mobilis. In opdracht van deze aannemerscombinatie heeft Croonwolter&dros de brandblusvoorziening gerealiseerd, vanaf het voorlopige, definitieve en uitvoeringsontwerp tot en met het realiseren en testen van de installatie. Aansluitend verzorgt Croonwolter&dros ook het benodigde onderhoud.

“Onze eigen automatiseringsafdeling heeft de software ontwikkeld en tijdens de inbedrijfstelling hebben wij zelf ook de NEN1010 inspectie uitgevoerd en de installatieverantwoordelijke geleverd”.
Yvo van de Klundert, projectleider Infra Croonwolter&dros

Verschillende expertises onder één dak

Het ontwerpen en realiseren van de brandblusvoorziening van het Theemswegtracé is in fases voltooid. Tegen het einde van elke fase is vanuit het Havenbedrijf een nieuwe opdracht geformuleerd voor de volgende fase. Croonwolter&dros heeft de verschillende disciplines in eigen huis: vanaf het ontwerp tot en met de realisatie, het integraal testen en aansluitend het onderhoud. Yvo van de Klundert is projectleider infra bij Croonwolter&dros en betrokken bij de ontwikkeling van de brandblusinstallatie. De ontwerpafdeling is als eerste met de ontwerpopdracht aan de slag gegaan. Vervolgens is de installatie gerealiseerd, getest en opgeleverd. Onze eigen automatiseringsafdeling Technische Automatisering en Informatisering (TAI) heeft de software ontwikkeld. Vervolgens zijn de besturingskasten en verdelers gebouwd.” Tijdens de inbedrijfstelling van de installatie heeft onze afdeling Survey and Inspection (CSI) de NEN1010 inspectie uitgevoerd en de installatieverantwoordelijke geleverd. Bij de afronding van de realisatie heeft het Havenbedrijf aan Croonwolter&dros gevraagd om de storingsopvolging en het onderhoud op de installatie uit te voeren. Croonwolter&dros voert nu voor de duur van vier maanden preventief en correct onderhoud uit. Vervolgens zal het Havenbedrijf het volledige onderhoudstraject overdragen aan ProRail.

4000 liter water per minuut

Jeroen van Griethuysen van het Havenbedrijf Rotterdam is de contractmanager van de onderbouw van het Theemswegtracé. Voor de veiligheid van de omgeving moet dit tracé voorzien zijn van een brandblussysteem. De brandweer moet bij een calamiteit kunnen beschikken over 4000 liter bluswater per minuut, ofwel 240 kuub water per uur. “Croonwolter&dros is deskundig op het gebied van installatietechniek, besturings- en regelsystemen en het uitwerken van complexe vraagstukken”, zegt Van Griethuysen. Zij hebben de werktuigbouwkundige techniek, de regel- en besturingssystemen van de brandblusvoorziening ontworpen. Van Griethuysen vindt het een sterk punt van Croonwolter&dros dat zij het integrale aspect hebben opgepakt en vervolgens de ontwerpen (Definitief Ontwerp (DO) en Uitvoeringsontwerp (UO) verder hebben afgerond. “Langs het vier kilometerlange tracé bestaat de blusinstallatie uit twee afzonderlijke leidingstrengen,  één aan elke zijde van de Rozenburgsesluis. Zodat om de 200 meter bij de afnamepunten langs het tracé er bluswater voor de brandweer beschikbaar wordt gesteld. Voor elke bluswaterinstallatie zijn voor de waterlevering  vier bronnen geboord, waarvan één reservebron, die minimaal 80 kuub water per uur per bron kunnen leveren”, legt hij uit. “De bronnen moeten aan de minimale eis van het tracébesluit voldoen, die stelt dat bij brand continu 240 kuub water per uur twee uur lang nodig is. Als een bron hapert kan de brandweer terugvallen op een reservebron”, voegt Van de Klundert toe. “De bronnen moeten goed en gelijktijdig op elkaar afgestemd worden en de waterdruk van het systeem moet continu op 4,5 à 5 bar worden gehouden”. Croonwolter&dros heeft de software, meet- en regeltechnieken ontworpen en gerealiseerd.

Complexe techniek

De brandblusinstallatie langs het Theemswegtracé bestaat uit twee identieke blussystemen, die aan de zuid- en noordkant van het tracé zijn geplaatst. Bij de blusinstallaties zijn 2 maal vier bronnen geboord waar vier pompen in hangen op 25 meter diepte, die water leveren aan de waterleidingen langs het tracé. “Croonwolter&dros heeft beide installaties en de regelhuizen zo ontworpen en ingericht dat de gewenste druk en flow wordt gehaald om voldoende watercapaciteit te bieden”, geeft Van Griethuysen aan. “Het regelsysteem van beide blusinstallaties communiceert met een centrale als er meldingen van storingen zijn. Ook dit communicatiesysteem heeft Croonwolter&dros ontworpen.” Specifiek voor het havengebied zijn unieke brandweerwagens ontwikkeld, die grote hoeveelheden water aankunnen. Deze brandweerwagens worden aangesloten op de brandblusinstallatie en kunnen circa 10.000 liter water per minuut leveren.

“We hebben samengewerkt met uiterst bekwame vakmensen. In een zeer kort tijdsbestek hebben zij een brandblusinstallatie ontwikkeld en ons voortdurend het vertrouwen gegeven dat de installatie gaat werken zoals het moet werken”.
Jeroen Griethuysen, Contractmanager Havenbedrijf Rotterdam

Communicerende vaten

“Mooi om te zien is dat dit type brandweerwagen uitstekend reageert op de brandblusinstallatie en perfect in balans staat. Ook de brandweer was zeer tevreden”, zegt Van Griethuysen. “De hiervoor toegepaste techniek bij deze brandblusinstallatie baseert zich op een continu spel van communicerende vaten. Het betreft twee regeltechnieken die in balans moeten blijven, waarop de programmatuur wordt afgestemd. Bij dit project hebben we samengewerkt met uiterst bekwame vakmensen van Croonwolter&dros. In een zeer kort tijdsbestek hebben zij een brandblusinstallatie ontwikkeld en ons daarbij voortdurend het vertrouwen gegeven dat de installatie gaat werken zoals het moet werken. Dat hebben we dus voor elkaar gekregen”, aldus Van Griethuysen. 

Stuur verhaal door