Automatisering bruggen en sluizen Flevoland: modulaire opzet voor veilige en uniforme bediening

In 2018 gaf de provincie Flevoland opdracht voor een omvangrijk project: de renovatie van 13 beweegbare bruggen en 11 sluizen. De opdracht voor de fysieke renovatie ging naar Croonwolter&dros Infra en consortiumpartner Hollandia Services. Croonwolter&dros TAI verzorgt de complete technische automatisering; van ontwerp tot inbedrijfstelling.

Technisch specialist industriële automatisering Cor-Jan Baltus is namens de provincie Flevoland al vanaf het begin betrokken bij het project. We spreken hem na een Factory Acceptance Test bij Croonwolter&dros. En we vallen maar meteen met de deur in huis: is de test naar tevredenheid verlopen? “Als vanouds”, glundert Cor-Jan. “Dit is het elfde object dat we nu samen testen en inmiddels kunnen we er blindelings op vertrouwen dat we slechts minimale zaken tegenkomen.”

Automatisch testen: ‘zó uitgebreid en zó goed gedocumenteerd’

Dat heeft alles te maken met het testtraject dat aan de FAT voorafgaat, verklaart hij: “Die aanloop is heel bijzonder. Croonwolter&dros maakt gebruik van automatisch testen, waarbij de testsoftware precies nabootst wat een bediener straks ook allemaal kan doen op het beeldscherm.”

“Ik zit nu 30 jaar in het vak, maar het is voor het eerst dat ik dit op deze schaal meemaak.”
Cor-Jan Baltus, provincie Flevoland

“Bij de eerste brugsluiscombinatie ging het om 80 testcases. Dat vonden we op dat moment al veel, maar van lieverlee hebben we het steeds verder opgebouwd en inmiddels zitten we al op het dubbele aantal. Ik heb eerder simulaties gezien, maar dit is zó uitgebreid en zó goed gedocumenteerd. Ik zit nu 30 jaar in het vak, maar het is voor het eerst dat ik dit op deze schaal meemaak.”

Grote uitdaging: uniforme bediening voor fysiek verschillende objecten

De vervanging van de technische automatisering is een belangrijk onderdeel van het project, vervolgt Cor-Jan: “Toen ik in 2015 bij de provincie kwam, was er sprake van een bediencentrale die niet meer goed functioneerde. Geen uniforme bediening, slecht onderhoudbaar, code die niet was gedocumenteerd. Uiteindelijk leidde het gebrek aan uniforme bediening zelfs tot een ongeval, waarbij een schip klem kwam te zitten onder een brug. Gelukkig was er alleen materiële schade, maar het had anders kunnen aflopen.”

“We hebben toen besloten om de hele automatisering te vernieuwen en een uniforme interface in de bediening te creëren. Dat laatste was de grote uitdaging, want alle objecten verschillen fysiek soms enorm van elkaar.”

Oplossing: modulaire systeemopzet met drie typen rompsoftware

“Croonwolder&dros TAI kwam toen met de oplossing om drie typen rompsoftware te creëren: één voor bruggen, één voor sluizen en één voor brugsluiscombinaties. Binnen die categorieën hebben ze vervolgens alle objectspecifieke zaken vastgelegd. Ook weer op een modulaire manier, met standaard bouwstenen. Daarbij zijn we uitgegaan van de meest uitgebreide configuratie, zodat je per object alleen nog zaken ‘uit’ hoeft te zetten.”

“Wat ik knap vind is dat de bedieners slechts minimale verschillen ervaren met het oude systeem. Croonwolter&dros heeft de vertrouwde look and feel als het ware overgenomen en waar nodig verbeterd. Ze hebben alles bovendien uitstekend gedocumenteerd, zodat het systeem goed onderhoudbaar is.”

“Ze kijken kritisch of de eisen die wij stellen wel technisch haalbaar zijn of tot de slimste oplossingen leiden. Ook al levert dat soms discussie op.”
Cor-Jan Baltus, provincie Flevoland

Dingen verbeteren vanuit een passie voor techniek

Laatste vraag: hoe zou Cor-Jan de samenwerking typeren? “Zelf heb ik tien jaar een automatiseringsbedrijf gehad en ik herkende bij Croonwolter&dros meteen de gedrevenheid om dingen te verbeteren vanuit een passie voor techniek. Daardoor hadden we heel snel een klik.”  

“Ze weten waar ze het over hebben en alles is bespreekbaar. Ze kijken kritisch of de eisen die wij stellen wel technisch haalbaar zijn of tot de slimste oplossingen leiden. Ook al levert dat soms discussie op. Een voorbeeld? Aanvankelijk wilden wij onderhoud op afstand en ik was ervan overtuigd dat het moest kunnen, maar zij wezen ons op veiligheidsrisico’s die we over het hoofd hadden gezien. Na een aantal discussies daarover besloten we om monitoring op afstand wel mogelijk te maken, maar af te zien van onderhoud op afstand. Zo kom je samen tot de beste oplossingen.” 

De 3 belangrijkste specialiteiten van TAI in dit project

Integrale systeembeschouwing van begin tot eind

Machineveiligheid op softwareniveau

Virtualisatie en bijkomende Cyber security aspecten

Stuur verhaal door