'We hebben allemaal een rol in de transitie naar een circulaire economie'

Croonwolter&dros neemt het voortouw in circulair denken en werken

"Of je nu bewust circulair bezig bent of niet, niemand houdt er toch van om dingen weg te gooien?" Aan het woord is Onno Sminia, Innovation Manager bij Croonwolter&dros. GWW-Bouw sprak hem over de visie van Croonwolter&dros op circulariteit in de infra. Circulariteit en duurzaamheid zijn inmiddels zo verweven met de organisatie, dat ze onderdeel zijn geworden van de bedrijfscultuur. Dat maakt dat Croonwolter&dros als 'aanjager' kan optreden als het om circulair werken gaat. "We selecteren onze partners er dan ook op en wie nog niet direct mee kan komen in het verhaal, die staan we terzijde. We hebben allemaal een rol in de transitie naar een circulaire economie en wij kunnen dankzij onze ervaring en een sterke drang om te innoveren daar het voortouw in nemen."

Slim werken en circulair leren denken

Als system integrator werkt Croonwolter&dros met veel partijen samen die ook bewust bezig zijn met verduurzaming en circulariteit. "Er is altijd ruimte voor verbetering als het om circulariteit gaat. We zijn op een punt aangekomen dat niet alleen wij -en onze partners- circulair willen werken, inmiddels vragen ook steeds meer opdrachtgevers om circulaire en duurzame oplossingen. Waar de wil is, daar ontstaat de weg. Met name op installatiegebied valt er veel te winnen, in installaties zitten namelijk schaarse componenten die van over de hele wereld komen. Deze componenten maken vaak lange reizen en vormen onderdeel van een lange keten. Slim werken en anders denken helpen ons daarbij. Een voorbeeld is het hergebruiken van componenten die vervangen zijn in een installatie, door deze te beoordelen op hun restkwaliteit en ze weer in te zetten als reparatieonderdelen in een ander project, waar dezelfde hardware is toegepast. Door onderdelen een tweede leven te schenken, besparen we behoorlijk aan kosten en CO2-uitstoot", aldus Onno.

Materiaal zichtbaar maken in de keten

Om materiaal herinzetbaar te maken in de keten, moet het zichtbaar worden. "We kijken dus niet alleen naar de herinzetbaarheid van installaties en van componenten uit installaties, maar willen zoveel mogelijk materialen weer inzetten in de keten. Dat kan met de invoering van zogenaamde materialenpaspoorten bij bouwwerken. Daar wordt gedocumenteerd welke materialen er binnen een bouwwerk aanwezig zijn, welke hoeveelheden en bijvoorbeeld wat de levenscyclus is. Weten wat je hebt, maakt dat je het ook gaat gebruiken, wanneer het kan." De primeur voor het materialenpaspoort is gegaan naar de A16 Rotterdam, de eerste tunnel ter wereld met een paspoort voor materialen en installaties. "Dankzij zulke innovatiepilots inspireren we anderen weer", is de mening van Onno. "Het is een soort 'Tinder voor materialen'. Een platform met vraag en aanbod van materialen die uit de keten komen en die er weer in terug kunnen."

Het materialenpaspoort is een soort 'Tinder' voor materialen. Een platform met vraag en aanbod van materialen die uit de keten komen en die er weer in terug kunnen. Hiervoor is het Exess Materials Exchange (EME) een goed voorbeeld.

Onno verwijst naar de tien niveaus van circulariteit en zegt: "Hoe hoger we op de 10 R-ladder komen, hoe circulairder we zijn, dat is onze visie. Circulariteit gaat namelijk niet alleen over recycling of hergebruik. Dat is waar veel mensen in gedachten bij blijven hangen. Het gaat om het gehele proces, dat begint al bij ontwerp. Voor materialen en energie geldt wat dat betreft hetzelfde. Vooraf nadenken. Sterker nog, door het te verweven in je bedrijfscultuur weet je intuïtief dat iets wel of niet goed is, Dat vergt op veel fronten dat er afscheid genomen wordt van het oude denken. Iets duurder inkopen, maar wel levensduur verlengend? Doen! Dan ligt het voordeel niet vooraan, maar achteraan in de keten. Want ook daar gaat het uiteindelijk geld opleveren, maar wel op een verantwoorde manier."

Modulair bouwen

"Modulair bouwen zorgt voor meer mogelijkheden op het vlak van circulariteit. Circulariteit wordt hoger op het moment dat iets eenvoudig gemonteerd en gedemonteerd kan worden. Als voorbeeld noem ik graag hoe de technische tunnelinstallaties voor de RijnlandRoute zijn voorbereid. Alle installaties zijn opgebouwd in Eindhoven, 'connected' en operationeel. Daardoor kon er zelfs live getest worden. Op afroep zijn de verschillende units naar hun locaties binnen de RijnlandRoute gegaan, om daar plug&play aangesloten te worden".

Focus op energie en materialen

"Ik heb het gevoel dat we vooruitstrevend bezig zijn. We werken echter in het heden en schikken ons naar wat al mogelijk is, waarbij we natuurlijk elke keer trachten voor iedereen de lat een stukje hoger te leggen", glimlacht Onno. "We moeten wel vooruitgang blijven boeken. Natuurlijk hoeven we onze extreemste ontwikkelingen niet binnen een jaar verzilverd te zien, maar we willen wel progressie zien. Met vereende krachten plaveien we de weg om belangrijke innovaties van tekentafel naar praktijk te brengen. Dat kan alleen door samenwerking. Samenwerking binnen ons bedrijf, samenwerking in de keten."

Wie goede ideeën heeft, wordt uitgenodigd Croonwolter&dros daarin mee te nemen. "Omgekeerd nemen wij ook partijen mee, een goed voorbeeld is het project waarbij we energiezuinige ledsystemen aanbrengen in de Westerschelde tunnel. Op zich al duurzaam, maar we hebben met de leverancier van de armaturen afgesproken dat we een plasticvrije bouwplaats willen creëren. Dat vraagt van hun kant een wijziging in het  logistieke proces. Is die bereidwilligheid er, dan scoor je samen. We hebben een sterke focus op energie en materialen en onze eigen roadmap is gestoeld op die twee sporen. Om ons heen wordt dat gewaardeerd en opgepakt, zo ook bij Rijkswaterstaat. Zij verdienen een pluim omdat ook zij steeds meer innovaties faciliteren en steeds vaker intensieve samenwerkingsverbanden aangaan om duurzaamheidsdoelen te bereiken. Innovatief en constructief dus."

Stuur verhaal door