Veiligheidsinspecties per drone

Leestijd: 5 minuten

Croonwolter&dros Survey and Inspection bouwde het afgelopen jaar een schat aan ervaring op met een zeer efficiënte inspectiemethode. Hierbij wordt een drone met camera ingezet om te komen tot een 3D-model. Ideaal voor de inspecties van moeilijk bereikbare plaatsen, zoals een radartoren, terminal, ATEX-omgeving, aarding- en blikseminstallatie, pijpleiding, weg, brug, sluis of kunstwerk. Het zo verkregen 3D-model wordt onderdeel van een inspectierapport dat de opdrachtgever een gedetailleerd beeld geeft van de staat van zijn object.

De afdeling Survey and Inspection van Croonwolter&dros inspecteert allerlei objecten en faciliteiten op veiligheids- en continuïteitsrisico’s, zoals kortsluiting, brand of explosiegevaar. Sommige plaatsen zijn zeer lastig bereikbaar. Hierdoor wordt een inspectie duur, risicovol of verstorend voor de omgeving of de processen. Om deze bezwaren weg te nemen, startte Croonwolter&dros met de inzet van drones.

Radartorens smeken haast om inspectie per drone

Als eerste werd een scheepslaadarm in een ATEX omgeving geïnspecteerd. Zou deze operatie normaliter steigers of een hoogwerker vereisen, nu werd gebruik gemaakt van een geavanceerde drone. Deze kon - vliegend buiten de veiligheidszone! - gedetailleerde foto’s maken van specifieke installatiedelen. Deze beelden gaven de ATEX-specialist van Croonwolter&dros genoeg informatie om een gedegen risicoanalyse en plan van aanpak te schrijven.

Het volgende doel was het maken van een volledig 3D-model van een object waarin de rapportage is verwerkt. Zodat je een aanschouwelijk inspectieverslag krijgt, waarin alle aandachtspunten te zien zijn. Dat was bij de scheepslaadarm niet mogelijk omdat alleen aan de waterkant mocht worden gevlogen i.v.m. de ATEX zonering.

Nu verzorgt Croonwolter&dros Survey and Inspection al jaren de inspectie van de 44 radartorens die Schelderadar langs de kust tussen Ouddorp en Oostende heeft staan. Deze torens zijn zowel vanwege hun ligging (deels in zee) als hun hoogte (tot 116 meter) interessante objecten om per drone te verkennen. Inmiddels zijn al drie van deze torens op deze wijze geïnspecteerd, waarvan de derde zich zo’n 20 km uit de kust bevond.

De 44 radartorens van Schelderadarketen zijn zowel vanwege hun ligging (deels in zee) als hun hoogte (tot 116 meter) interessante objecten om per drone te verkennen.

Een drone voor elke vraag

Voor het vliegen werkt Croonwolter&dros met een gespecialiseerd bedrijf dat beschikt over verschillende typen drones. Er is een drone met extra verlichting die de onderzijde van een brug kan filmen, maar ook een drone in een bal van kunststof draad die door een buis kan vliegen. Ook thermografie is mogelijk, bijvoorbeeld voor het controleren van de isolatie van pijpleidingen. Jonk-Bijloo: ‘Samen met onze drone-partner maken we een enorme leercurve door. Dan ontdek je dat een toren met veel glas, de 3D-software veel referentiepunten ontneemt door de reflectie. Ook een object op zee doet dit. Maar je ontdekt ook dat opnamen aan schaduwzijden of onderzijden makkelijk onderbelicht raken en daardoor te weinig details tonen. Ook het aantal megapixels van de camera was een zoektocht. We hebben opnamen gemaakt in zo’n hoge resolutie dat we 800 GB aan beeldmateriaal hadden en de laptop na 93 uur rekenen bezweek. Maar een te lage resolutie wil je ook niet.’

"Om een 3D-model te kunnen maken, heb je heel veel foto’s nodig, die allemaal een overlap van 75% hebben. Die overlap zorgt dat het 3D-programma voldoende oriëntatiepunten heeft om de beelden aan elkaar te kunnen plakken."
Carolien Jonk-Bijloo - Projectleider CSI

Software en handwerk

‘Na zeker ook wat teleurstellingen, hebben we deze materie nu goed in de vingers’, vertelt inspecteur en gecertificeerd RPA-L drone piloot Sander de Wit van Croonwolter&dros. ‘We komen op de locatie waar we het terrein afzetten. We hebben een piloot bij ons met de juiste licentie. Die laat de drone het vluchtplan afleggen en daarna bekijk ik de beelden. Daarna sturen we de drone nog gericht naar een aantal delen die ik bij het bekijken van de eerste opnamen opmerkte. Maar ook naar delen, waar ik vanuit mijn ervaring benieuwd naar ben of die ik zelf ter plekke met mijn verrekijker zag. Na de laatste vlucht laad ik de beelden in het Pix4D programma dat de opnames aan elkaar gaat zetten tot een 3D-model. Dat duurt een paar uur, waarna ik een grof model heb dat ik finetune door handmatig aan te geven welke punten verkeerd zijn geplaatst. Die sleep ik zelf naar de juiste plaats op de x-, y-, z-as. Wij zijn hiervoor getraind door Pix4D. Als het model af is, heb ik alle informatie om een inspectierapport te schrijven.’

Visueler kan een inspectierapport niet zijn

Naast het inspectierapport ontvangt de opdrachtgever een link naar het 3D-model van zijn object. Dat kan hij van alle kanten bekijken, alsof hij zelf in een drone vliegt. Ook ziet hij dat bepaalde delen met een kleur zijn omcirkeld. De legenda in het inspectierapport geeft aan waar de kleur voor staat. Als je op zo’n cirkel klikt, zie detailopnamen en lees je een bijschrift. De opdrachtgever kan zelfs een 3D-geprint schaalmodel van zijn object ontvangen. Jonk-Bijloo: ‘Aanschouwelijker kan een inspectierapport niet zijn. En het komt tot stand zonder dat mensen halsbrekende toeren hoeven uit te halen.’

Meer weten over Survey & Inspection (CSI)?

Stuur verhaal door