“Alles wat we doen moet waarde toevoegen”

december 2020

Technologiepartner met focus op innovatie en duurzaamheid

“Onze opdrachtgevers zien ons als system integrator. Mét en voor hen ontwikkelen en onderhouden wij technologische oplossingen die klantwaarde toevoegen”, zegt Aris van Erkel, Divisiedirecteur Infra bij Croonwolter&dros. GWW-Bouw sprak met hem en zijn collega Remmy Uffen, Manager Commercie & Tendering, over de visie, strategie en werkwijze.  

“Croonwolter&dros is een onderdeel van TBI. Binnen onze divisie focussen wij ons op het infradomein (tunnels, bruggen, stuwen en sluizen), van ontwerp tot en met realisatie en onderhoud. Daarnaast specialiseren wij ons in assetmanagement, waar we ons bezighouden met de totale lifecycle van assets en duurzaamheidsvraagstukken.”

Remmy vult aan: “Ons doel is een zo gunstig mogelijke footprint te realiseren tijdens de levensduur van een infra-object. Omdat we veel kennis en kunde aan boord hebben, zijn we wendbaar en innovatief. Dat is van cruciaal belang, aangezien we alleen op die manier kunnen meebewegen met de marktontwikkelingen en behoeften van onze opdrachtgevers.”

Betrouwbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid zijn kernaspecten

Aris maakt nu iets langer dan een jaar deel uit van het Croonwolter&dros team. “Het maakt me trots om in een omgeving te mogen werken waar je de drive bij je collega’s echt kunt waarnemen. Dat werkt aanstekelijk en ik ben er zeker van dat we dat enthousiasme ook overbrengen op onze opdrachtgevers en partners. Voor de infra-objecten die op ons bord liggen, zijn betrouwbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid de kernaspecten in ons werk. Belangrijk uitgangspunt hierbij is duurzaamheid. Daarnaast hebben wij een innovatieve digitale agenda waarbij het generen van betrouwbare data enorm belangrijk is, evenals het veilig maken van dataverkeer en dataopslag.”

Duurzaamheid en innovatie

Remmy schetst het belang van duurzaamheid voor Croonwolter&dros: “De ambitie van Rijkswaterstaat om in 2030 energieneutraal te zijn omarmen wij. Croonwolter&dros richt zich daarom ook op projecten waarbij duurzaamheid belangrijk is.” Aris voegt toe: “Daarvoor heb je partners in de keten nodig die op één lijn staan met ons bedrijf, als het om duurzaamheid gaat. Daar selecteren we dan ook op. Ons credo daarbij is dat we samen groeien door te delen. Wij gaan voor langdurige relaties en we willen klantwaarde genereren. Daar zijn onze innovaties dan ook op gericht. Dat vraagt om flexibele medewerkers en om lef. Een kwestie van dromen, durven en doen. Croonwolter&dros is een platte organisatie en iedereen mag ideeën inbrengen. Zo hebben we periodiek ideeënsessies. Een mooi initiatief!”

“De ambitie van Rijkswaterstaat om in 2030 energieneutraal te zijn omarmen wij. Croonwolter&dros richt zich daarom ook op projecten waarbij duurzaamheid belangrijk is".
Remmy Uffen, Manager Commercie & Tendering

Met de vervangings- en renovatie opgave wordt positie van technologie leidend 

Croonwolter&dros is van oudsher een projectenbedrijf. “We kennen het klappen van de zweep ten aanzien van aanbestedingen. In de tender/ontwerpfase concentreren we ons op het maken van de juiste keuzes. Dat is al 80% van het werk, als je het sec bekijkt”, schetst Aris. 

Remmy merkt op dat de positie van technologie steeds prominenter wordt in projecten. “Met de verschuiving van nieuwbouw naar renovatie zien we dat het in bestaande omgevingen renoveren, zorgt voor overlast. Daar ligt een mooie uitdaging voor ons, om deze overlast zoveel mogelijk te beperken en daar zetten we dan ook vol op in. We hebben een goede focus op innovaties in bestaande omgevingen.” Aris vult aan: “Juist binnen dat speelveld gaat modulair bouwen iets opleveren.”

“Assetmanagement en (predictive) maintenance draaien weliswaar om techniek en data, maar vooral ook om het proces zelf. Daar heb je mensen voor nodig en een ijzersterke organisatie."
Aris van Erkel, divisiedirecteur Infra

Peilen waar de behoefte ligt

“Waar we vroeger met betrouwbare techniek onder de arm naar de opdrachtgever gingen, nemen we nu meer de tijd om te analyseren wat de behoefte van een opdrachtgever daadwerkelijk is. Techneuten willen problemen oplossen, maar daarvoor moet je eerst luisteren”, aldus Remmy. “Opdrachtgevers zoeken steeds meer de samenwerking en wij willen die constructieve partner zijn”.

Het draait niet alleen om technologie, wordt ons uitgelegd. “Assetmanagement en (predictive) maintenance draaien weliswaar om techniek en data, maar vooral ook om het proces zelf. Daar heb je mensen voor nodig en een ijzersterke organisatie.  We zijn allemaal trots op wat we samen bereiken, voor en met onze opdrachtgevers, voor onze eigen groei. De passie is er. De wil om samen te scoren is er. Het vermogen om vooruit te denken, innovatiekracht… allemaal aanwezig. Kortom: Intelligentie door technologie en focus op wat er echt toe doet”, zegt Aris tot besluit.  

Stuur verhaal door