Smart Maintenance

Smart Maintenance is geen doel maar een middel

“We hebben contractvormen (waaronder Design, Build, Finance & Maintain – DBFM) waarbij we op onze prestatie worden beoordeeld en navenant worden beloond of beboet”, vertelt Celeste Martens, Manager Maintenance bij Croonwolter&dros Infra aan GWW-Bouw. “Het zijn meerjarencontracten. Met Smart Maintenance kunnen we zorgen dat we in de operationele fase zo goed mogelijk prestaties monitoren, kosten besparen en data genereren.

Het helpt om assetmanagement beter uit te voeren

Het uiteindelijke doel is onderhoud uitvoeren op precies het juiste moment.” Sander van Ruijven, Asset Manager Digitalisering, vult aan: “Smart Maintenance is daarbij geen doel, maar een middel dat ons helpt om assetmanagement beter uit te voeren en waarmee de klant optimale waarde verkrijgt uit zijn assets.”

Processen, organisaties en technologie moeten in balans zijn

“We willen zo efficiënt mogelijk zijn, bij kritische of geavanceerde installaties en componenten willen we Smart Maintenance inzetten als dat mogelijk is”, legt Celeste uit. “Smart Maintenance moet ons uiteindelijk helpen bij het maken van data driven beslissingen -gebaseerd op cijfers- bij projecten.”

Volgens Sander en Celeste is er geen totaaloplossing voor alles. Celeste: “Als je naar Smart Maintenance kijkt, dan gaat het niet alleen over technologie, zoals sensoren, data en algoritmes. Processen, organisatie en technologie moeten in balans zijn.”

“Het is een kwestie van leren en bijsturen, om de betrouwbaarheid van de ’voorspelling’ te verbeteren. We verbeteren continu volgens de PDCA-cyclus (Plan-DoCheck-Act) onze prestaties en organisatie.”
Celeste Martens, Manager Maintenance

Manieren van data verzamelen

“Data kan worden verzameld via sensoren, waarbij het project bepaalt wat het type en de kwaliteit van de sensor moet zijn”, schetst Sander. Daar voegt Celeste aan toe: “Er zijn meerdere manieren om data te verzamelen. Dat kan door menselijke inspectie, door data die gegenereerd wordt door sensoren of door externe data toe te voegen, bijvoorbeeld over het weer en het verkeer.” Met een speciaal daarvoor ontwikkelde sensor toolkit kan op locatie het asset gescand worden, om data te verzamelen. Dit heeft geen invloed op de beschikbaarheid.

Sander zorgt ervoor dat er data is en geeft een voorbeeld: “Je kunt de druk meten in een hydraulische leiding, maar dan weet je nog niet wat de viscositeit is door het ontbreken van de omgevingstemperatuur. Die temperatuur is echter opvraagbaar en beide datasets zijn te combineren. Je dient jezelf elke keer af te vragen welke data je ter beschikking hebt en welk resultaat je wilt bereiken. Data is op zich ook een asset. Een algoritme kan nog zo goed zijn, het resultaat is echter zo sterk als de kwaliteit van de data die verwerkt wordt door het algoritme.”

Het proces moet continu en betrouwbaar zijn “Je moet je behoefte en ambitie weten,” merkt Celeste op, “en kijken of die in lijn zijn met de data die voorhanden is. Het proces moet continu en betrouwbaar zijn. Het is een kwestie van leren en bijsturen, om de betrouwbaarheid van de ’voorspelling’ te verbeteren. We verbeteren continu volgens de PDCA-cyclus (Plan-DoCheck-Act) onze prestaties en organisatie.”

Data helpt ons en leert ons om de conditie van een asset in beeld te krijgen”, legt Sander uit. “Het leerproces stopt nooit, dat is het mooie. We zetten Smart Maintenance bewust in en op een doordachte wijze, vertrouwend op onze experts in het veld.”
Sander van Ruijven, Asset Manager Digitalisering

Veel voordeel voor opdrachtgevers

Opdrachtgevers plukken de vruchten van Smart Maintenance. “Smart Maintenance dient een maatschappelijk belang, zorgt voor een verbeterde beschikbaarheid, faciliteert een langere levensduur, zorgt voor lagere kosten en bezorgt de opdrachtgever een goede reputatie en imago. Het zorgt voor meer veiligheid, beschikbaarheid en levert een mooie optimalisatie op, hetgeen weer bijdraagt aan duurzaamheid.” Middels een applicatie voor technisch beheer kan een monteur vanaf de laptop of PC ‘real time’ inzicht krijgen in de status van installaties.

“We praten natuurlijk vaak over predictive maintenance, gebaseerd op data en algoritmen. Echter, ook een mens kan een voorspelling doen. Data helpt ons en leert ons om de conditie van een asset in beeld te krijgen”, legt Sander uit. “Het leerproces stopt nooit, dat is het mooie. We zetten Smart Maintenance bewust in en op een doordachte wijze, vertrouwend op onze experts in het veld.”

Slim gebruik maken van resources

“We hebben meerdere manieren om data te versturen, de manier waarop is case-afhankelijk. De werkwijze wordt bepaald door het security-level en de locatie”, aldus Sander. Celeste, tot besluit: “We zijn een integrator, we brengen dingen graag samen vanuit verschillende leveranciers en pakketten. We geloven erin dat we de hele keten hierin moeten betrekken en maken slim gebruik van onze resources.” 

Stuur verhaal door