Samenwerken in bouwteams: eerlijke prijs, tijdwinst én kostenbesparing

Complexe waterprojecten beter te managen door bouwteam aanpak

De Combinatie Mobilis Croonwolter&dros startte in november 2020 in bouwteamverband met twee projecten voor het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze samenwerkingsvorm krijgt steeds meer navolging bij andere waterschappen. Wat zijn de voordelen? En waar zitten de valkuilen? “Kijk of een aannemer eerder succesvol heeft meegedraaid in bouwteam!” 

Deze samenwerkingsvorm gaat vaak samen met raamcontracten. Hierin spreken opdrachtgevers en opdrachtnemers met elkaar af om gedurende een langere periode, tussen de vier en zes jaar, met elkaar samen te werken. Zo raken ze beter op elkaar ingespeeld. En voorkomen ze dat een ingewerkte aannemer plaats moet maken voor een onervaren aanbieder die ogenschijnlijk goedkoper is. 

Integrale aanpak

Een integrale aanpak staat centraal in een bouwteam. Tijdens alle fases van een project, van schets-, voorlopig, en definitief ontwerp tot de oplevering, trekken de partijen met elkaar op. Ook maken ze vanaf het begin transparante prijsafspraken over tarieven, opslagen en winstpercentages en fasegewijs een raming van de bouwkosten. Daarnaast brengen ze de onzekerheden (risico’s en kansen) in kaart en vertalen ze deze naar een financiële bandbreedte

"Door vanaf het begin in gecoördineerd verband met elkaar samen te werken, realiseer je een maakbaar ontwerp met minder abrupte overgangen."

Leiderschap

Leiderschap is volgens De Jong de sleutel tot succes bij het werken in een bouwteam. Om alle verschillende partijen werkelijk als één team te laten functioneren, moeten de leiders de beoogde samenwerking praktiseren en is er veel aandacht nodig voor de ‘zachte’ kant van de samenwerking. Naast een intensieve mobilisatieperiode, waarin de beoogde samenwerking wordt bepaald en wordt geoefend, is er voor de projecten bij het Hoogheemraadschap van Delfland een begeleidingsteam opgezet.

Werken in een bouwteam heeft verschillende voordelen, waar zitten de valkuilen, welke eisen moeten vastgesteld worden en hoe werkt de risicopot in een bouwteam?

Stuur verhaal door