Duurzame ambities waarmaken in de hoogste versnelling

december 2021

Croonwolter&dros werkt met een systematische aanpak

Als het gaat om innovatieve oplossingen en samenwerkingsvormen in de infra, dan komt Croonwolter&dros herhaaldelijk in beeld. Het TBI-bedrijf heeft duurzaam werken al heel lang hoog in het vaandel staan. Met een horizontaal geprogrammeerde organisatie, waarin ruimte is voor innovatieve ideeën, kijkt het bedrijf naar oplossingen die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen die voor 2030 en 2050 zijn vastgelegd. En met succes. Als rode draad loopt door alle inspanningen dat kennis gedeeld wordt en bedrijven en mensen die hulp nodig hebben bij het maken van een omslag naar duurzamer werken op support kunnen rekenen. De interne organisatie evolueert mee met de duurzaamheidsambities en de steeds wijzigende vragen uit de markt. Zo is de afdeling Technologie & Ontwikkeling opgezet, om de klanten nog beter te kunnen helpen bij het realiseren van hun doelen. GWW-Bouw sprak met Celeste Martens, bekend van Asset Management, nu Manager Technologie & Ontwikkeling en met Remmy Uffen, Manager Commercie & Tendering Infra.

Bezig met morgen en overmorgen

Remmy opent het gesprek: “Bij mij op de afdeling zijn we bezig met het werk van morgen, De afdeling van Celeste is bezig met overmorgen.” Celeste voegt toe: “Wij werken vraag en aanbod gedreven. Als Remmy iets belangrijks signaleert, dan legt hij dat bij ons neer. Wij buigen ons er dan over en kijken zo ver mogelijk vooruit. Vanuit onze jarenlange expertise en innovatiekracht werken we zo aan oplossingen die bijdragen aan de doelstellingen van de opdrachtgevers, bijvoorbeeld nog duurzamer werken.” Remmy merkt op dat zij scherp in de gaten houden wat overheden aan activiteiten plannen en publiceren en daarop acteren. “De focus ligt bij ons op 2030 en verder, overmorgen dus. Onze duurzame ambities staan in dienst van samenwerking en ontwikkeling, op weg naar een betere wereld.”

Hoe is de afdeling Technologie & Ontwikkeling tot stand gekomen? Celeste: “We hebben mensen geselecteerd die nieuwsgierig zijn, intrinsieke motivatie hebben om aan de (maatschappelijke) thema’s te werken, denken in oplossingen maar ook niet vergeten om problemen en oplossingen te valideren bij onze klanten.” Remmy vult aan: “We hebben intern een intensieve afstemming en houden elkaar op de hoogte van alle ontwikkelingen. Zo zien we actueel veel beweging bij de overheid, die voor de grootste renovatie en vervangingstaak staat uit de geschiedenis. Veel infrastructuur uit de jaren '60 en '70 bereikt zijn 'end of lifecycle' en moet gerenoveerd of vervangen worden. De voorwaarde is dat dit efficiënt gebeurt, met zo min mogelijk hinder en uiteraard duurzaam. Dat zijn factoren die Croonwolter&dros op het lijf zijn geschreven, wij kunnen terugvallen op onze kennis van eerdere projecten, de expertise van onze mensen en op onze innovatiekracht. We zetten oplossingen in zoals digital twins, testen, simuleren en het optimaliseren van communicatie met stakeholders.”

Focusgebieden van Technologie en Ontwikkeling

Wanneer we kijken naar de focusgebieden op de afdeling Technologie & Ontwikkeling , dan zijn dat Asset Management, Industrialisatie, Duurzaamheid, Digitalisering en Innovatiecultuur. Celeste: "De programma’s hebben onderling veel raakvlakken. “Digitalisering is enorm belangrijk als je duurzaam wilt werken, maar staat niet op zich. Binnen het thema industrialisatie levert modulair bouwen ook veel op. Bouw je planmatig modulair, zodat elementen makkelijk herinzetbaar zijn na hun ‘end of lifecycle’, of bouw je juist seriematig met de nadruk op circulariteit? Binnen duurzaam werken staan thema’s nooit op zichzelf. Het is de juiste mix die bepaalt of je zo optimaal mogelijk werkt. Dat kan alleen als we onze kennis delen en vooral heel intensief samen optrekken, zodat in de hele keten de beste keuzes worden gemaakt.”

Remmy beaamt dat en vult aan: “We zullen meer gaan samenwerken in een andere houding, met het oog op de toekomst. We gaan de risico’s en kansen beter verdelen en elkaar slimmer maken.” Celeste haalt als voorbeeld de agenda aan die door Rijkswaterstaat is gelanceerd: ‘Samen sneller met focus innoveren’. “Dat is precies zoals wij werken”, concludeert zij. “Wij willen voorsorteren op wat eraan zit te komen. Dat moet wel in de cultuur van je organisatie zitten. Dit gaat niet alleen om een gezonde bedrijfsvoering, dit gaat om toekomstige generaties. Toekomstbestendig werken is een morele plicht die we allemaal hebben. We willen als Croonwolter&dros niet de beste van Nederland zijn, maar wel het beste voor Nederland. Met een lange termijn focus en een duurzame continuïteit.”

"Binnen duurzaam werken staan thema’s nooit op zichzelf. Het is de juiste mix die bepaalt of je zo optimaal mogelijk werkt".
Celeste Martens, Manager Technologie & Ontwikkeling

Standaardisatie is wenselijk

Celeste en Remmy geven aan dat ook de aanpak bij Croonwolter&dros veranderd is, als het gaat om oplossingen aandragen. “Waar we voorheen met eigen oplossingen voorbijkwamen, luisteren we nu meer en gaan op onderzoek uit”, schetst Remmy. “We pushen onze oplossing niet, maar stellen ons empathisch op. ‘Wat is de context van het project en welk belangen spelen er?’ Het draait dus niet alleen om technologie.” Celeste: “Vanuit een idee valideren we eerst het probleem (begrijpen we waar het echt om gaat) en daarna valideren we de oplossing.”

“Door te kijken of iets opgelost kan worden met een generieke aanpak binnen de gestelde kaders, hoef je het wiel niet telkens opnieuw uit te vinden. Dat is per definitie duurzaam werken".
Remmy Uffen, Manager Commercie & Tendering

Volgens Remmy is het wenselijk om zoveel mogelijk te standaardiseren. “Door te kijken of iets opgelost kan worden met een generieke aanpak binnen de gestelde kaders, hoef je het wiel niet telkens opnieuw uit te vinden. Dat is per definitie duurzaam werken. En… generiek kan ook innovatief zijn. Bovendien houd je daardoor meer tijd over om te werken aan plannen voor de langere termijn.” Samenwerken was altijd al een speerpunt voor Croonwolter&dros, dat is het en dat blijft het volgens Celeste en Remmy. “Door ons enthousiasme nemen we partners mee in groei. Dat doen we op een wendbare en empathische manier. Door de samenwerking tussen Commercie & Tendering en Technologie & Ontwikkeling zijn we prima in staat om aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de markt en de daaruit voortvloeiende behoeften van onze opdrachtgevers”, zegt Remmy tot besluit.

Stuur verhaal door