Duurzaam en circulair werken begint met de juiste mindset

Björn Smeets, Directeur inkoop & logistiek

Waar een wil is, is een weg: (keten)samenwerking is de sleutel tot succes

Duurzaam en circulair werken, het terugbrengen van de Total Cost of Ownership (TCO) en energiebesparing zijn niet zomaar speerpunten bij Croonwolter&dros. Deze zaken zijn een voorwaarde geworden voor de manier waarop er gewerkt wordt. Zonder goede samenwerking met partners in de hele keten is dat echter niet mogelijk. “Je kunt het niet alleen voor elkaar krijgen”, zegt Björn Smeets, directeur inkoop & logistiek bij Croonwolter&dros.

“De wens om duurzamer en nog meer circulair te werken brengt multidisciplinaire vraagstukken met zich mee. Croonwolter&dros heeft een heldere inkoopvisie en strategie daaromtrent. Door met de juiste toeleveranciers in zee te gaan, leggen we een stevige basis voor duurzaam en circulair werken.”

Echt circulair worden, betekent stappen nemen

Volgens Smeets begint alles bij idee-vorming. “Je moet het duurzaam en circulair willen inkopen”, vervolgt Smeets. “Vanuit onze moederorganisatie TBI is er een sterke ambitie aanwezig om circulair te ondernemen, tot in detail. In elk onderhandelingsgesprek en bij elk raamcontract dat wordt afgesloten is er aandacht voor hoe kunnen we samen verbeteren en scoren, hoe werken we veilig en hoe stemmen we alles op elkaar af? Hoe koop je het beste in, om trouw te blijven aan je ambitie? Echt circulair worden betekent stappen nemen, aan vele knoppen draaien. Dat kost veel tijd en vraagt soms om drastische aanpassingen. Zoals bijvoorbeeld het veranderen van oude verdienmodellen. Duurzaam en circulair werken is bij Croonwolter&dros een zogenaamd partner ‘ingroeimodel’.”

"Met het juiste lef en leiderschap creëren we vanzelf een situatie waarin circulaire en duurzame keuzes de normaalste zaak van de wereld zijn".

Lef hebben is de sleutel tot succes

Smeets realiseert zich dat het cruciale kantelpunt het meekrijgen van alle partijen is. “Meedoen vraagt om lef. Die durf aan de dag leggen. Heb het lef om binnen je eigen organisatie de verandering in te zetten, op weg naar duurzaam en circulair werken en leg uit aan je klant hoe dat werkt en wat het doel is. Zoek je nieuwe toeleveranciers erop uit en blijf in gesprek hierover met bestaande leveranciers. Lef tonen betekent ook bereid zijn om risico’s te nemen. 100% zekerheid op de weg naar duurzaam en circulair werken krijg je niet, maar samen komen we er. Hoe hobbelig de weg ook is. Samenwerking met leveranciers, maar ook een opdrachtgever zoals Rijkswaterstaat legt mooie initiatieven aan de dag. Daar mogen we trots op zijn”. Smeets is van mening dat de eis vanuit de overheid om in 2050 volledig circulair te zijn wel heel uitdagend is. “Dat neemt niet weg dat elke stap die we ook daadwerkelijk zetten, er één is. Daarom moeten we een focus hebben op wat goed gaat en gewoon onze ‘stapjes’ blijven zetten. Met het juiste lef en leiderschap creëren we vanzelf een situatie waarin circulaire en duurzame keuzes de normaalste zaak van de wereld zijn. Croonwolter&dros wil daarin een voortrekkersrol spelen. Laat ons maar de katalysator zijn”

Circulair en duurzaam werken is een topsport

“Wij geloven in het samen zetten van die stappen en we hechten enorm veel waarde aan vaste partnerschappen. Daarom sluiten we raamcontracten af met de juiste partijen, zodat ook onze relatie met hen duurzaam is en we niet op elk project met een andere partij moeten leren werken. Elkaar ondersteunen op weg naar beter betekent dat we samen project overstijgende leermomenten beleven, dat we samen oefenen om tot verbetering te komen.” Volgens Smeets kun je circulair en duurzaam werken goed vergelijken met het beoefenen van een topsport. “Er is veel training nodig, discipline en een ijzeren wil.”

"Waarom betalen we bedrijven voor iedere storing die ze oplossen? Laten we hen belonen voor het uitblijven van storingen, door betere componenten toe te passen en slim te werken"

Slimmer werken om kosten te besparen

Soms is de oude denkwijze dringend aan vernieuwing toe. “We moeten gewoon slimmer gaan werken, om kosten te besparen en duurzamer te zijn. Waarom betalen we bedrijven voor iedere storing die ze oplossen? Laten we hen belonen voor het uitblijven van storingen, door betere componenten toe te passen en slim te werken. Zo moeilijk is dat niet, het vraagt alleen een ander perspectief op de zaak. Croonwolter&dros let graag op de portemonnee van de klant en verwacht van haar partners dat zij ook op onze portemonnee letten. We durven aan onze toeleveranciers ook te vragen wat wij zelf beter kunnen doen, om bij hen het duurzamer en nog meer circulair werken te bevorderen.”

Vijf terreinen waarop we beter willen worden

De ambitie bij Croonwolter&dros is om bij alles wat er gedaan wordt, duurzaam te innoveren. Er zijn vijf thema’s benoemd waarop we als bedrijf beter willen worden, te weten CO2-vermindering, afval loos werken, minimaal materiaalgebruik, innovatie en social return.

Elektrificatie (CO2)

Vooruitzien is het devies. Een effect daarvan is ook de CO2-uitstoot ons wagenpark. We stappen gefaseerd over op elektrische auto’s. Maar ook elektrificatie van materiaal op de bouwplaats is een voorbeeld van vooruitkijken.

Afvalvrije bouwplaats

“Zo willen we bijvoorbeeld toewerken naar een afvalvrije bouwplaats. Daarom hebben we samen met leveranciers een heel nieuw logistiek proces ontworpen waarbij we alle materialen en gereedschappen die nodig zijn voor een klus in herbruikbare kisten op de bouwplaats aanleveren waar het kan zonder verdere verpakkingen. Eventuele kleine restafvalstromen kunnen daarna ook weer via diezelfde houten kist worden afgevoerd”, aldus Smeets.

Circulaire kleding

“Een voorbeeld van duurzaam materiaalgebruik is circulaire bedrijfskleding. Een aantal jaar geleden zijn we daarmee begonnen, vandaag is het de standaard aan het worden. Op veel plekken zijn wij de eerste die met een duurzaam en circulair alternatief komen in ons streven naar 100% duurzaam werken.

Ruimte en vertrouwen stimuleert innovatie

“Om het gezamenlijke doel om duurzaam en circulair te werken, energie te besparen en TCO te verlagen waar te kunnen maken, moeten we elkaar ruimte en vertrouwen geven. Wij stimuleren dat mensen hun ideeën op tafel leggen, van monteur tot werkvoorbereider en kijken daar serieus naar. Met elkaar slimmer worden. Croonwolter&dros heeft als onderdeel van TBI de cultuur om het beter te willen doen, TBI heeft de middelen -en de bereidwilligheid- om te investeren in innovatie. We werken vanuit passie met het lef om samen transities door te maken. Die filosofie laten we terugkomen in inkoopgesprekken die we voeren, als basis voor de weg naar een betere klantoplossing en wereld.”

Alhoewel echt circulair en duurzaam werken nog steeds een zaak is voor de ‘early adopters’, ziet Smeets inmiddels dat bepaalde zaken standaard beginnen te worden. Een goede zaak, vindt hij.

Lokaal werken

‘Nearshoring’ is enorm belangrijk om duurzaam en circulair te werken. Smeets: “Daar ligt een mooie taak voor de overheden. Koop slim in, zo dichtbij mogelijk en accepteer dat je dan wellicht niet meer met de goedkoopste in zee kunt gaan. Als het gaat om de toekomst van onze planeet, dan is goedkoop veelal duurkoop. Geld als drijfveer staat circulair en duurzaam werken in de weg.” Om lokaal te kunnen werken, hanteert Croonwolter&dros een ‘inkoopdashboard’. Digitalisering is een goede vriend van duurzaamheid en circulariteit, zo blijkt weer. “Ons inkoopdashboard toont een landkaart, zodat we altijd kritisch kunnen kijken naar waar iets vandaan komt, of waar we kunnen halen wat we nodig hebben, zo dichtbij mogelijk. We zijn vanuit inkoopperspectief dus van de gebaande paden afgegaan. We voegen steeds meer lokale partijen toe die passen binnen onze visie en strategie”.

“Dat maakt ons steeds slimmer, flexibeler en duurzamer.” Zegt Smeets tot besluit.

Stuur verhaal door