Energieopslag

Duurzaam opgewekte energie, ook op donkere dagen 

Zoekt u naar manieren om bij de bouw, instandhouding of renovatie van een infra-object het energieverbruik terug te dringen? Dan kijkt u waarschijnlijk eerst naar manieren om minder energie te verbruiken en de energie díe u nodig heeft duurzaam op te wekken. Uw project krijgt een extra duurzaam en innovatief karakter, als u ervoor kiest om duurzaam opgewekte energie lokaal op te slaan. 

Croonwolter&dros biedt u de mogelijkheid om duurzaam opgewekte zonne-energie lokaal op te slaan, zodat deze ook op minder zonnige dagen of op andere momenten beschikbaar is. Deze innovatie is een belangrijke stap in de energietransitie.

De voordelen van energieopslag

Energiebesparend

Door energie op te slaan, kunnen we er ook op minder zonnige dagen gebruik van maken. Zo dragen we bij aan energieneutraliteit.

Circulair

Door zelf energie op te wekken en op te slaan, dragen we bij aan een circulaire economie en het behalen van onze gezamenlijke klimaatdoelstellingen.

Integrale oplossing

Energieopslag is bij ons een technische integrale oplossing, waarbij we rekening houden met uw specifieke business case.

Innovatie in de sector

Door nieuwe technologieën toe te passen in de infrasector, maken we Nederland duurzamer én versterken we de economie en de werkgelegenheid.

De nieuwste innovaties om energie te besparen of duurzaam op te wekken, passen wij toe in de Energieneutrale tunnel. Croonwolter&dros lost uw energie-uitdagingen op innovatieve wijze op.

Olle de Geest
Programma Manager Duurzaamheid
Wilt u meer weten over energieopslag, en hoe we dat in uw business case kunnen toepassen?