Duurzaamheid: oplossingen voor nu & de toekomst

Onze missie is:

Mensen en ondernemingen beter laten presteren met intelligente technologische oplossingen voor een leefbare wereld.

Eén van onze grootste maatschappelijke uitdagingen is verduurzaming van de leefomgeving. Dat geldt zowel voor de korte als de lange termijn. Bij de energietransitie is snelheid geboden. Naast opwekking van duurzame energie is energiebesparing even belangrijk voor een duurzame wereld. In onze gebouwde omgeving is op dit gebied de komende tijd een grote omslag nodig. Op de langere termijn werken we aan een circulaire economie met eindeloze kringlopen van grondstoffen en energie. Croonwolter&dros denkt tot in het kleinste technische detail aan maximale duurzaamheid en stimuleert de bewustwording daarover. Het raakt de meest uiteenlopende activiteiten, op alle niveaus.

Zo creëren we technische oplossingen voor het verlagen van de CO²-uitstoot en het opwekken en verbruiken van CO²-neutrale energie. Een belangrijke activiteit daarbij is het realiseren van de elektrotechnische infrastructuur voor het integreren van zonne- en windparken in het elektriciteitsnet. De komst van deze parken vraagt om capaciteitsvergroting. 

Duurzaamheidsadvies

Eén van onze grootste maatschappelijke uitdagingen is verduurzaming van de leefomgeving. Dat geldt zowel voor de korte als de lange termijn. Bij de energietransitie is snelheid geboden. Naast opwekking van duurzame energie is energiebesparing even belangrijk voor een duurzame wereld.

Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op om samen te onderzoeken welke mogelijkheden er voor jouw organisatie zijn om te verduurzamen!

"Technologie is een belangrijke katalysator voor duurzame ontwikkelingen, die bijdragen aan een duurzame samenleving.”
Piet Jan Heijboer – Directievoorzitter

De bouwstenen van duurzaamheid: Infrastructuur

Het verduurzamen van de gebouwde omgeving, zowel door vergroening van de omgeving als door energiebesparing en elektrificatie, is een enorme opgave. Wij werken mee aan het verduurzamen van gebouwen en het creëren van gasloze gebieden. Ook monumenten kunnen dankzij de introductie van warmtepompen van het gas af. Dan de weginfrastructuur, waarin tunnels normaal energieslurpers zijn. Met de eerste energieneutrale tunnel in een energieneutrale snelweg bewijzen we dat het anders kan. 

Bekijk onze duurzame oplossingen voor jou

Duurzaamheid in alles

Zo is duurzaamheid overal een aandachtspunt, zelfs waar de meeste mensen het niet zouden verwachten. Wat te denken van zuinige cleanrooms? Tot aan de keuze voor de meest energiezuinige luchtbehandelingskasten wordt gedacht. Een warmte-terugwininstallatie met twin-coilsysteem zorgt voor een energielabel A+.

En ander voorbeeld van efficiëntie en duurzaamheid waar niet iedereen op komt, zijn rioolwaterzuiveringsinstallaties. Door nieuwe RWZI's met de meest duurzame technologieën modulair op te bouwen zijn ze niet alleen snel en relatief goedkoop, maar ook flexibel. Flexibiliteit maakt het makkelijk om in te spelen op veranderingen. Zo is precies de capaciteit aanwezig die nodig is: geen verspilling door overcapaciteit, dus lager energieverbruik.

Verduurzamen met sprongen en stapjes 

Zo komt duurzaamheid in alle activiteiten, verwacht en onverwacht naar voren. In de verpakkingen bijvoorbeeld. Croonwolter&dros behoort tot de bedrijven binnen de installatiebranche die in 2025 20% minder plastic en kartonnen verpakkingsmateriaal gaan gebruiken. De verpakkingen die dan nog overblijven zijn volledig recyclebaar. Het zijn allemaal stappen. Soms gaat het om sprongen, soms om stapjes. Maar project na project gaan we de goede kant op. We zijn vastbesloten om te komen waar we naartoe moeten. 

Download de 10 Trends & Ontwikkelingen in de Energietransitie

De energietransitie is in volle gang en Nederland is op zoek naar slimme, innovatieve oplossingen. We gaan van een relatief overzichtelijk energielandschap naar een situatie met meer verschillende energiebronnen en lokale toepassingen die niet optimaal op elkaar zijn afgestemd. Ook onder invloed van het Klimaatakkoord is versnelling noodzakelijk. Op zoek naar slimme, innovatieve oplossingen heeft Croonwolter&dros een aantal belangrijke trends verzameld, zodat we samen kunnen werken aan de energietransitie.

Ga naar de downloadpagina.