Digital Twin

Met een Digital Twin brengen we uw tunnel virtueel tot leven

Veiligheid en mobiliteit moeten bij iedere tunnel optimaal zijn. Maar hoe voorkomt u verrassingen die voor risico’s of vertraging zorgen, of zelfs voor het niet halen van de openstellingsvergunning? En hoe stemt u dit alles af met uw belangrijkste stakeholders en het bevoegd gezag?

Wat is een digital twin?

Croonwolter&dros werkt in infraprojecten met een Digital Twin: een virtuele kopie van het nog te realiseren object. We bouwen het object eerst virtueel in een 3D-BIM-model en brengen dit model daarna tot leven in een Digital Twin. Hiermee kunnen we duidelijk communiceren met alle stakeholders, zelfs in Virtual Reality, en het ontwerp valideren. De Digital Twin gebruiken we ook om software mee te ontwikkelen en te testen. De software stuurt op dat moment de virtuele installaties aan. Zo voorkomen we veel onverwachte situaties later bij het ‘echte’ bouwen. 

Hierin werken wij nauw samen met onze partner Soltegro en onze collega’s van TAI (Technische Automatisering & Informatisering).

Wat levert de inzet van een Digital Twin u op? 

Virtueel bouwen heeft een belangrijke functie bij het ontwerp en testen, maar ook bij het in stand houden van een tunnel, brug of sluis. Werken met een Digital Twin levert onder andere de volgende voordelen op: 

  • Functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid tijdig valideren om kostbare fouten te voorkomen
  • Betere communicatie met stakeholders als Rijkswaterstaat, hulpdiensten en overheden
  • Efficiënter bouwproces en gegarandeerd een tijdige openstellingsvergunning
  • Operators en hulpdiensten kunnen al vóór de openstelling grondig getraind worden
  • Ontwikkelen en testen van software kan al starten in de ontwerpfase

Wat kan Croonwolter&dros betekenen bij Digital Twin?

Levensechte visualisatie

Doordat de Digital Twin een bewegende en levensechte visualisatie is van het nog te bouwen fysieke object, kunnen alle stakeholders al in de ontwerpfase betrokken worden.

Openstellings- vergunning

Doordat we de Digital Twin gebruiken om software te ontwikkelen en te testen, kunt u de openstellingsvergunning gegarandeerd op de afgesproken tijd aanvragen.

Voorkomt fouten en faalkosten

Door het ontwerp al in een vroeg stadium, vóór de start van de bouw, te simuleren, worden kostbare fouten en hoge faalkosten voorkomen.

Vergroot de veiligheid

Door alle calamiteiten tijdens de bouw te simuleren, zijn zowel operators als hulpdiensten volledig voorbereid om snel in actie te komen.

Simulaties: zonder risico gevaarlijke situaties nabootsen 

De Digital Twin leent zich perfect voor het doen van simulaties. Want waar een 3D-BIM-model nog statisch is, kunnen hier ‘levende actoren’ aan worden toegevoegd. Zo kan een virtuele controlekamer worden ingericht en kunnen operators onder andere de tunnel afsluiten, verkeersmaatregelen instellen, het ventilatieregime aanpassen, de toegangsdosering of tegenverkeer instellen. Ook alle mogelijke incidenten kunnen in de Digital Twin worden gesimuleerd, waarna we de veiligheidsscenario’s kunnen testen om te zien hoe adequaat ze werken. 

Wat is nou een Digital Twin?

Olle de Geest
Programma Manager Duurzaamheid
Wilt u meer weten over onze virtuele werkwijze?