Legal

Croon Elektrotechniek B.V., Ingenieursbureau Wolter & Dros B.V., dochteronderneming CWF B.V. en Croonwolter&dros B.V. zijn op 1 januari 2017 gefuseerd tot Croonwolter&dros B.V. Rechtsopvolger Croonwolter&dros B.V. heeft per dezelfde datum, alle activa, passiva en activiteiten onder algemene titel verkregen.

Onze administratieve gegevens:

KvK Rotterdam: 64954153
BTW: NL 85.59.19.309.B.01
Rabobank rekeningnummer: 30.99.69.433
IBAN: NL83RABO0309969433
BIC / Swift: RABONL2U

De statutaire directie van Croonwolter&dros B.V. wordt gevormd door:

  • Ir. P.J. (Piet Jan) Heijboer (Directievoorzitter)
  • Ir. E. (Eugène) de Roodt 
  • drs. J.T.M. (Angela) van Rijn EMFC RC
  • drs. ing. M.H.R. (Mark) van Wordragen