TBI Direct meldpunt

 0900 - 824 34 73
 meldpunt@tbidirect.nl

Storing melden via uw meldpunt TBI Direct

TBI Direct is uw contactpunt voor al uw storingsmeldingen over de techniek in uw gebouw of object. We zijn 24/7 bereikbaar om uw storingsmelding in ontvangst te nemen en te registreren zodat deze snel en adequaat wordt opgelost.