TBI Direct meldpunt

 0900 - 824 34 73
 meldpunt@tbidirect.nl

Storing melden via meldpunt TBI Direct

TBI Direct is het contactpunt voor alle storingsmeldingen over de techniek in jouw gebouw of object. We zijn 24/7 bereikbaar om de storingsmelding in ontvangst te nemen en te registreren zodat deze snel en adequaat wordt opgelost.