CO2

CO2 en CO2-prestatieladder Croonwolter&dros

Energiebesparing en terugdringing van CO2-emissie is van wezenlijk belang voor een beter milieu en beheersing van klimaatverandering. Croonwolter&dros neemt de verantwoordelijkheid voor het besparen van energie en het beperken van CO2-emissie ook in haar eigen bedrijfsvoering. Wij voeren hiervoor een meerjarenbeleid. Energiebesparing en reductie van CO2-emissie maken daar deel van uit. Per half jaar vindt een evaluatie plaats waarbij de verschillende energiebesparings- en CO2 reductiemaatregelen die zijn genomen, tegen het licht worden gehouden en worden getoetst op effectiviteit.

(U vindt naast onderstaande gegevens en documenten meer informatie over ons CO2-beleid op de SKAO-pagina van Croonwolter&dros.)

CO2 Bewust-Certificaat niveau 5

CO2 Prestatieladder PDF

CO2 Footprint en analyse (3.A.1, 3.A.2, 4.B.2, 3.C.1)

CO2 Voortgangsverslag Croonwolter&dros | H2 2023 PDF
CO2 Voortgangsverslag Croonwolter&dros | H1 2023 PDF
CO2 Voortgangsverslag Croonwolter&dros | 2022 PDF
CO2-Voortgangsverslag Croonwolter&dros | H1 2022 PDF
CO2 Voortgangsverslag Croonwolter&dros | 2021 (update 2022) PDF
CO2 Voortgangsverslag Croonwolter&dros | H1 2021 PDF
Carbon Footprint Croonwolter&dros | 2020 PDF
Carbon Footprint Analyse Croonwolter&dros | 2020 PDF
Carbon Footprint Croonwolter&dros | H1 2020 PDF
Carbon Footprint Analyse Croonwolter&dros | H1 2020 PDF

Energie actieplan (3.B.1)

Energie Actieplan Croonwolter&dros | 2021 - 2030 PDF
Energie Actieplan Croonwolter&dros | 2018 - 2020 PDF

Actieve deelname aan sector- of keteninitiatief op het gebied van CO₂-reductie (3.D.)

Centrum Ondergronds Bouwen PDF
Recharge Earth PDF

Deelname aan ontwikkelingsproject (4.D.1)

Solar Optic Fiber (SOF) PDF

Scope 3 analyses

Ketenanalyse | LED verlichting PDF
Analyse meest materiële emissies Croonwolter&dros PDF
Ketenanalyse ModuleMakers PDF

Deelname aan CO2-reductieprogramma's van overheid of NGO (5.C.1)

Brancheplan Verpakkingen PDF
Green Deal Circulair Inkopen PDF
Green Business Club Rotterdam Alexander PDF

Actieve deelname opzetten sectorbreed CO2-reductieprogramma (5.D)

Brancheplan Verpakkingen PDF