Administratieve gegevens

Croonwolter&dros B.V.

Hieronder staan ons inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel, ons bankrekeningnummer, ons BTW-nummer en de benodigde nummers voor betalingsverkeer met ons bankfiliaal.

KvK Rotterdam: 64954153
BTW: NL 85.59.19.309.B.01
Rabobank rekeningnummer: 30.99.69.433
IBAN: NL83RABO0309969433
BIC / Swift: RABONL2U